Zes redenen waarom u de goudprijs nu best in de gaten houdt!

TransStock > Analyse > Zes redenen waarom u de goudprijs nu best in de gaten houdt!

Voor veel lange termijnbeleggers behoort goud in elke beleggingsportefeuille.  Vooral na een flinke stijging hoor je dat wel vaker!

Historisch gezien kent de goudprijs jaren van stijging, jaren van daling en vooral vele jaren van zijdelingse consolidatie.

Van 1976 tot 1980 steeg de goudprijs van 100 naar 800 $/ounce.  Maar diegene die in februari 1980 nog snel goud kocht, die kon pas in 2008 langs de kassa passeren om zijn aankoop te verzilveren tegen dezelfde prijs. (Grafiek 1)

Voorzichtigheid is dus geboden! En daarmee is goud niet minder verschillend dan een belegging in aandelen, etf of fonds.  Ook het goud kent dus interessante in- en uitstapmomenten. Weliswaar zijn er goudliefhebbers die goud aankopen als zekerheid tegenover een onverwachte gebeurtenis zoals oorlog of als bescherming tegen de instorting van het financieel systeem.

In deze bijdrage laat ik mij daardoor niet verleiden.

De prijs van het goud noteerde in augustus 2020 tegen 2089 dollar/ounce.  Vandaag staat de koers 15% lager na een daling van zelfs 20% een maand geleden.  Voldoende reden voor een technische analyse van de goudprijs.

Grafiek 1

De stijging van de goudprijs kwam op dreef in 2001 na een val doorheen de steun rond 275 $/ounce.  Die val zorgde voor een dubbele bodem vermits de 250 $/ounce reeds in 1999 getest werd.  Die eerste test in 1999 gaf het goud vleugels, de prijs ging namelijk op drie weken tijd van 250 $/ounce naar 325$/ounce.  Te heftig en een correctie volgde.

Vanaf 2001 tot augustus 2011 kende de goudprijs een ‘normale’ gezonde opwaartse trend beweging met klassieke correcties, ups en downs.  Wederom ging het daarna erg snel, té snel en steeg de prijs van 1600 naar 1900 $/ounce op een maand tijd.

De correctie die daarop volgde duurde 20 maanden met een aantal herstelpogingen maar de goudprijs geraakte niet meer boven de 1800 $/ounce.  De huidige prijs dus!

Precies daarom is bovenstaande introductie zo belangrijk.

Ook van december 2015 tot juli 2020 ging het goed en hadden we een ‘normale’ opwaartse trend.  Maar in augustus 2020 vertrok de TGV en ging de prijs wederom op een paar weken van 1775 naar 2089 $/ounce.

20 maanden tussen 1600 en 1800 $/ounce

Eerst terug naar die 20 maanden vanaf de top in 2011.  Na die twintig maanden doorbrak de goudprijs de 1600 $/ounce zone neerwaarts en was de hausse voorbij.  De goudprijs corrigeerde 60% en zo bleef de prijs in 2015 vijftig dollar boven de psychologische drempel van 1000 $/ounce.  Tegelijk stemt die daling overeen met 50% Fibonacci correctie, vanaf de bodem in 2001 tot de top in 2011.

  1. Een herhaling van 2011?

De grote euforie in augustus 2020 na het doorbreken van de vorige top van 2011 was dus van korte duur.  En de correctie die volgde was wederom een logisch gevolg van de overdreven stijging.

Op zich is de goudmarkt eng en wanneer groten kopen of verkopen dan krijg je dit.

Stieren geraakten niet in hun opzet om de prijs wederom boven de 1950 $/ounce te krijgen.  Opnieuw die 50 dollar! Deze keer van de psychologische drempel van 2000 $/ounce.

Wat uiteindelijk volgde was de negatieve doorbraak doorheen 1800.  De daling bleef beperkt tot 1675. En daarmee blijft de hausse van de goudprijs sinds 2018 wel intact. (Grafiek 2)

Ook het 100 weeks gemiddelde is nog steeds stijgend (groene kleur) en fungeert in dit stadium als een belangrijke steun.  Mocht dit gemiddelde doorbroken worden dan is de opwaartse trend (blauwe lijn) sinds dec 2018 negatief doorbroken.

Bijgevolg is het uitkijken of de goudprijs opnieuw boven de 1800 $/ounce geraakt, de felle weerstand van 2012.  Dit is een belangrijk signaal want eenmaal doorbroken fungeert die barrière als steunzone.

  1. Lagging Indicatoren: MA-Cross (Grafiek 2 links onder)

Op basis van de MA-Cross kregen we de voorbije 20 jaar interessante in- en uitstapmomenten op de goudprijs.  Enkel een verdere daling onder de nullijn betekent wederom uitstappen waardoor uw stoploss (= de prijs waarbij u terug uitstapt) bijgevolg dicht bij uw aankoop ligt.  Stapt u daarentegen in met de MA-Cross rond de 100 dan koopt u weliswaar in een mooie opwaartse trend maar eerder nabij een tijdelijke top.

  1. Lagging Indicatoren: MACD (Grafiek 2 rechts midden)

De voorbije 6 jaar daalde de MACD indicator van Gerald Apple zelden zo laag.  Snijdt de MACD indicator zijn 9-daagse seingever opwaarts, dan is dit een koopsignaal.  Doorbreekt de MACD vervolgens de nullijn dan is het met deze indicator de bedoeling om bij te kopen.

  1. Leading indicatoren: RSI (Grafiek 2 rechts onder)

Een daling tot 5% was voor de RSI geleden sinds augustus 2018.

  1. O.T. Commitment of Traders Report (Grafiek 3 links)

Het histogram van de Netposition Index noteert wederom blauw en betekent dat het merendeel goudhandelaars termijncontracten à la hausse aankopen.  Zij geloven in een verdere stijging van de goudprijs.  Meestal hebben goudhandelaars het bij het rechte eind en daarom vallen toppen op het histogram doorgaans samen met bodems op de goudprijs.

  1. Sentiment op de HUI-index (Grafiek 3 rechts)

Deze indicator meet het sentiment van de voornaamste goudmijnen op basis van een afzonderlijke telling van elk aandeel binnen de HUI-index.  Voor deze telling maakte ik gebruik van het 50 en 200 daags gemiddelde.  Ook de voorbije jaren gaf deze sentimentsindicator interessante aankoopmomenten.  Wederom staat hij over-verkocht en is het geduldig afwachten tot hij opveert.

Besluit

Voor veel analisten was de neerwaartse doorbraak doorheen de 1800$/ounce zone terecht een negatief signaal.  Toch blijft de opwaartse trend sinds 2018 intact en dat is bullish.  Doorbreekt het goud wederom de barrière van 1800 $/ounce opwaarts en vervolgens de pieken rond 1950 $/ounce dan liggen veel hogere koersen in het verschiet.

De daling doorheen de 1800 $/ounce zal dan de geschiedenis ingaan als een “korte termijn failure”.  Een term wanneer een belangrijke steun of weerstand tijdelijk doorbroken wordt.

Geef in dat geval de voorkeur aan een aantal sterke goudmijnen zoals Franco Nevada of een Newmont en blijf consequent.

En respecteer m.a.w. boven vernoemde steunzones.  Diegene die goud of goudmijnen in februari 1980 kocht zal dat zeker beamen.

 


Print Friendly, PDF & Email

Paul Gins
Over de auteur

The trend is your friend

Laat een reactie achter