Scheid het kaf van het koren!

TransStock > Analyse > Scheid het kaf van het koren!

Er zijn beleggers die hun aandelen jarenlang stockeren en er zijn beleggers die kort op de bal spelen en regelmatig kopen en verkopen.

Buitenstaanders gaan hier logischerwijze van uit dat beide groepen goede resultaten behalen.   Het tegendeel is echter waar want beleggers leggen doorgaans hun verliezen niet gemakkelijk naast zich neer.

Beleggers ‘hopen’ dat het tij spoedig keert. Beleggers kopen namelijk graag laag en verkopen graag hoog.  Dat willen toch de meesten.. en vaak kopen zij laag en staat de koers na enige tijd nóg lager..

Leest u regelmatig mijn bijdragen dan weet u dat opwaarts, stijgende trendaandelen mijn voorkeur geniet.  Je koopt daarmee nooit aan de bodem en je springt dus op de trein.  En het klopt dat die trein misschien al lang aan het bollen is… Voor velen té lang..  Maar waarom zou die trein plots stoppen wanneer de groei en het moment er stevig in zit.

Om trendaandelen te vinden bestaan meerdere methodes.  Het gemiddelde is er één van.  Voldoende reden om in deze bijdrage het gemiddelde toe te lichten.

Een grafiek kan nogal grillig op en neer bewegen en om die reden krijgt u een duidelijker beeld aan de hand van rekenkundig glijdend gemiddelde.

 

Wat is een rekenkundig glijdend gemiddelde?

U neemt de som van alle koersen over een bepaalde periode, bijvoorbeeld 40 dagen, en het verkregen totaal deelt u vervolgens door die periode.  In dit voorbeeld, deelt u dus door 40 en bekomt u zo het gemiddelde over de laatste veertig dagen.

Herhaalt u die formule dagelijks dan krijgt u het rekenkundig glijdend gemiddelde.  Een glooiende lijn die de schrille bewegingen uit filtert.

Het nadeel van het rekenkundig gemiddelde is dat dit gemiddelde evenveel waarde hecht aan een koers uit het verleden als aan een recente koers.  Gebruikt u een 200 daags gemiddelde dan zijn veel analisten van mening dat de recente koersbewegingen belangrijker zijn dan die van 200 dagen geleden.  Zij hebben een punt en daardoor werden tal van andere gemiddelden ontwikkeld.  Het gewogen glijdend gemiddelde en het exponentieel glijdend gemiddelde werken via een formule waarmee  recente koersbewegingen meer gewicht krijgen.  De uitleg van deze formule is minder belangrijk maar zo kent u het voornaamste verschil.

 

Signalen
Positie

Noteert de koers boven zijn gemiddelde dan is dit positief voor LONG posities. Noteert de koers onder zijn gemiddelde en zit u long, dan controleert u dagelijks de situatie. Zolang het gemiddelde stijgt of zijdelings beweegt behoudt u uw positie.

Kruisen

Snijdt de koers zijn gemiddelde of kruisen twee of meer gemiddelden elkaar, dan krijgt u bevestigingssignalen.

Richting

U handelt steeds in de richting van het gemiddelde.  Een gemiddelde dat stijgt is bijgevolg goed voor ‘long posities’.  Een dalend gemiddelde is goed voor ‘short posities’.

Hellingshoek

Het ‘risico’ van uw belegging neemt toe naarmate de hellingshoek stijgt.  U kunt zich aan een grotere volatiliteit verwachten.

Graviteit

In feite is het gemiddelde een graviteitslijn. Een lijn met aantrekkingskracht.  De koers oscilleert  rondom de graviteitslijn. Stijgt of daalt die lijn, dan is het plaatje duidelijk want u ziet de richting en u kent het momentum.

Meerdere gemiddelden

Zolang het gemiddelde sterk opwaarts beweegt is er dus niets aan de hand.  Maar welk gemiddelde: kort- of langlopend is sterk opwaarts?  Om die reden biedt het gebruik van meerdere gemiddelden met een verschillende periode een grote meerwaarde.

U controleert dan vooral de bewegingen en het kruisen van die gemiddelden.  De koers is minder essentieel.

 

In de praktijk
Eurostoxx 600

Op de EuroStoxx 600, de voornaamste index van Europa, bewegen koers en gemiddelden sinds augustus in een nauwe horizontale band. De aantrekking van alle gemiddelden op de koers is sterk.
De volatiliteit is laag en dit zegt veel over tal van aandelen binnen de EuroStoxx 600 : Trendloosheid.

De Europese beurs heeft nood aan een katalysator! Een impuls om de koers op gang te krijgen zodat het korte termijn gemiddelde een richting kiest. Hierdoor breekt de clustervorming van de gemiddelden en start een nieuw momentum: opwaarts of neerwaarts.
Voorbeelden van een katalysator zijn een nieuwe kapitaalinjectie, een brexitflop, een tweede lockdown..

 

Wel of nietes

De gemiddelden van de Europese aandelen binnen uw portefeuille moeten minstens voldoen aan die van de EuroStoxx 600 grafiek hierboven.

Ik illusteer dit met de Belgische aandelen Barco en Lotus met vier gemiddelden.

Barco

De koers beweegt zich duidelijk onder de vier dalende gemiddelden, 50, 100, 150 en 200 beursdagen.

In juni deed Barco een poging om die gemiddelden te snijden, maar het aandeel geraakte niet verder dan zijn 100 daags gemiddelde.  Tijdens dezelfde periode stegen tal van andere aandelen vlotjes doorheen hun 100 en 200-daags gemiddelde.

Lotus

Het aandeel Lotus is er zo één van.  Tijdes de coronacrisis in april kreeg het aandeel klappen.  Maar het klom even snel uit zijn dal.  Het aandeel noteert stevig boven zijn vier stijgende gemiddelden.

 

Tien gemiddelden

Hoe meer gemiddelden u gebruikt hoe betrouwbaarder het signaal.

Verhoogt u het aantal gemiddelden en maakt u gebruik van een indicator die de snijdingen tussen de verschillende gemiddelden op een schaal van -100 tot +100 weergeeft, dan koopt of behoudt u enkel de aandelen met een waarde tussen +20 en +100.

Aandelen die lager noteren komen niet in aanmerking van de beleggersportefeuille.

Dankzij het gebruik van één of meerdere gemiddelden beschikt u bijgevolg over een eenvoudige manier om het kaf van het koren te scheiden…

 

Print Friendly, PDF & Email
Paul Gins
Over de auteur

The trend is your friend
6 antwoorden
 1. jacques collin

  Alweer een mooi overzicht,Paul!
  Maar mij lijkt dat de periode waarover de gemiddelden worden getoond (nu 1 jaar dus) ook wel van belang kan zijn.Vooral wanneer men wat korter op de bal wil spelen.Gewoonlijk zijn de 4 gemiddelden pas stijgend als de opwaartse koers-of marktbeweging al een hele tijd aan de gang is en kan men dus opportuniteiten missen.Bij daling treden de dalingsgemiddelden blijkbaar wel vroeger in. Groetjes!!!

  1. Paul Gins

   Van harte Jacques!
   Klopt, de periode van het gemiddelde is bepalend en de gebruiker kiest een periode in functie van het aantal transacties dat hij verkiest. Hoe korter de periode hoe meer hij zal handelen.

   De gemiddelden 9, 21, 50, 55(Fibonacci), 100 en 200 dagen worden veel gebruikt. In feite heeft de gebruiker er belang bij om een gemiddelde te kiezen dat door zoveel mogelijk handelaars gevolgd wordt.
   Op die manier krijg je het aan – of verkoopsignaal tegelijk met zoveel mogelijk anderen.

   Anderzijds heeft de MaCross (grafiek met de tien gemiddelden) een grote meerwaarde voor zowel korte- als langetermijnbeleggers.
   Ik gebruik de MaCross met weekkoersen en iemand die de signalen sneller wenst te zien, die kiest dan dagkoersen.

   Groetjes,
   Paul.

Laat een reactie achter