B) WM: Vaste Waarden 6/6

TransStock > Fundamentele analyse > B) WM: Vaste Waarden 6/6
6. Besluiten

door Jacques Collin

Uit het voorgaande volgt dat EVA, dus het verschil van de ROIC en de WACC vermenigvuldigd met het Geïnvesteerd vermogen IC, een geschikte maatstaf is om waardecreatie te meten. Inderdaad wordt hier de werkelijke winst gemeten in de plaats van een papieren winst.

  • Wanneer correct toegepast, kan EVA bovendien twee doeleinden bereiken:
    een onderneming richten naar een beleid dat minder gestuurd wordt door een boekhoudkundig winstconcept, maar veeleer gericht is op het maximaliseren van het kasgenererend vermogen. Daardoor heeft de onderneming meer kans op overleven, kan haar continuïteit zekerder worden gesteld en zullen zowel de gebeurlijke overnemingswaarde als de aandelenkoers stijgen. Tegenwoordig neemt bij de bedrijven de belangstelling voor EVA als interne prestatiemaatstaf meer en meer toe en worden de bestuurders, onder meer door het verstrekken van aandelenopties, aangespoord om zich beter voor de verschaffers van het EV in te zetten. Bedrijven moeten trachten de winst te vergroten zonder of met een minimum aan kapitaalinvesteringen. Nieuw kapitaal moet enkel worden geïnvesteerd in projecten, uitrusting of machines die het mogelijk maken de kapitaalkost te dekken, terwijl investeringen met een laag rendement dienen te worden vermeden.

 

  • de belegger helpen om de beste aandelen te identificeren. Dat zijn de aandelen van die bedrijven welke meer waarde scheppen dan hun concurrenten, en hun aandeelhouders dus een beter rendement aanbieden.Bedrijven met een rendement beneden de kapitaalkost moeten alleszins worden gemeden. Alle andere zaken dezelfde zijnde, zouden bedrijven met een hoge EVA het met de tijd beter moeten doen dan andere met lagere of negatieve EVA’s. Maar zoals steeds doet het actuele peil van EVA er minder toe dan de peilverandering.Wanneer EVA positief is, maar verwacht wordt minder positief te worden is dit geen goed signaal. Aan de andere kant, wanneer een bedrijf een negatieve EVA heeft, maar er verwacht wordt dat het positief zal worden is dit een goed aankoopsignaal. De steeds stijgende populariteit van het concept wijst op het belang van het EVA-basisprincipe: kapitaalkost mag niet onderkend worden maar moet integendeel een vooraanstaande plaats innemen in de gedachte van de belegger. EVA geeft analisten en beleggers een kans om KW en vooruitzichten sceptischert te bekijken.
Voorbeeld op het aandeel UCB

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld met de bedrijfcijfers van UCB. In het normale jaarverslag vindt men geen directe gegevens over de goodwill of goodwillafschrijvingen. We laten ze dan ook weg uit de vergelijkingen (6) en (7). Men merkt op dat UCB wel waarde creëert voor de aandeelhouders, maar dat het bedrag van jaar tot jaar vermindert, hetgeen een minder goed teken is. Uit dit oogpunt bekeken is UCB dan ook een minder goed aandeel.

Deze EVA werd berekend voor één jaar. Zo men de EVA wil berekenen via de driemaandelijkse rapporten, moet de kapitaalkost als volgt worden aangepast:

  • kapitaalkost voor 3 maanden:3/12 * 0,03 * IC = 30.079 voor 2004
  • kapitaalkost voor 6 maanden:6/12 * 0,03 * IC = 60.158 voor 2004
  • kapitaalkost voor 9 maanden:9/12 * 0,03 * IC = 90.236 voor 2004

Jacques COLLIN