Volatiliteits-indicatoren

TransStock > Technische analyse > Volatiliteits-indicatoren
Bollinger Band Width
Bollinger Bands %b
Chaikin Volatility
Commodity Selection Index
Historical Volatility
Inertia
Moving Standard Deviation
Projection Band Width
Relative Volatility Index
Vertical Horizontal Filter (VHF)
Bollinger Band Width

De Bollinger Band Width indicator is de afstand tussen de bovenste en onderste Bollinger Band. Het is een meting van de volatiliteit in de markt. De waarde van de indicator is groot wanneer de volatiliteit hoog is en is laag bij een lage volatiliteit. Hoge waarden wijzen erop dat er mogelijk een einde komt aan de huidige trend. Lage waarden wijzen erop dat er mogelijk een nieuwe trend gaat starten.

De Bollinger Bands werden ontwikkeld door John Bollinger.

Bollinger Bands %b

De Bollinger Bands %b indicator geeft aan waar de prijs van een effect zich bevindt in verhouding tot de Bollinger Bands.

De %b indicator heeft een waarde die:

  • Gelijk is aan 1 wanneer de prijs samenvalt met de bovenste band
  • Gelijk is aan 0.5 wanneer de prijs samenvalt met de middelste band
  • Gelijk is aan 0 wanneer de prijs samenvalt met de onderste band
  • Hoger is dan 1 wanneer de prijs zich boven de bovenste band bevindt
  • Lager is dan 0 wanneer de prijs zich onder de onderste band bevindt

Bij een waarde van 1.1 bevindt de prijs zich 10% boven de bovenste band. Een waarde van    -0.15 duidt aan dat de prijs zich 15% onder de onderste band bevindt.

De Bollinger Bands %b werden ontwikkeld door John Bollinger. Hij maakte vaak gebruik van deze indicator in combinatie met de Money Flow Index.

Chaikin Volatility

De Chaikin Volatility indicator geeft de mate van verandering weer van de trading range. Deze indicator definieert het begrip volatiliteit als een stijging van het verschil tussen de high en low.

Een snelle stijging van de Chaikin Volatility indicator wijst op een naderende bodemvorming. Een trage daling van deze indicator wijst erop dat er een top gevormd wordt.

De Chaikin Volatility indicator werd ontwikkeld door Marc Chaikin.

 

Commodity Selection Index (CSI)

De Commodity Selection Index is een samengestelde indicator die berekend wordt door de ADXR (Average Directional Movement Rating) en de ATR (Average True Range) te vermenigvuldigen met een constante.

Hoge waarden van de Commodity Selection Index wijzen op een sterke trend en volatiliteit. Deze indicator geeft met andere woorden aan welke grondstoffen het meest geschikt zijn voor kortetermijn trading.

De Commodity Selection Index werd ontwikkeld door J. Welles Wilder en werd in 1978 beschreven in zijn boek ‘New Concepts In Technical Trading Systems’.

 

Historical Volatility

De Historical Volatility geeft de mate weer waarin de prijs veranderd is over een afgelopen periode. Het is dus geen voorspelling van de toekomstige volatiliteit. Veel beurshandelaars gaan er wel van uit dat de volatiliteit over een afgelopen periode een goede indicatie is voor de volatiliteit in de aankomende periode. Zij veronderstellen namelijk dat in de aankomende periode met eenzelfde tijdslengte de beweeglijkheid een vergelijkbaar verloop zal kennen.

 

Inertia

De Inertia indicator is gelijk aan de Relative Volatility Index (RVI), afgevlakt met een lineaire regressie indicator. Net zoals de RVI, schommelt de Inertia tussen 0 en 100. De Inertia geeft langetermijn trends weer.

Wanneer de indicator boven 50 noteert, is de inertie positief en duidt dit op een stijgende langetermijn trend. Bevindt de waarde van de indicator zich onder 50 dan is de inertie negatief en is de trend neerwaarts gericht zolang de Inertia onder 50 blijft.

De Inertia indicator werd ontwikkeld door Donald Dorsey en werd in 1995 beschreven in zijn artikel in het tijdschrift ‘Technical Analysis of Stocks & Commodities’.

 

Moving Standard Deviation

De Moving Standard Deviation functie maakt geen voorspellingen over de richting van de markt, maar kan dienen als bevestiging van andere indicatoren. Deze functie wordt gebruikt bij de berekening van tal van indicatoren. Als input kan de prijs genomen worden, maar ook de output van eender welke indicator. Standard Deviation wordt vaak gebruikt als meetinstrument voor de volatiliteit.

 

 

Projection Band Width

De Projection Band Width is gebaseerd op de Projection Bands indicator. Het is verhouding van de breedte van de banden tot het middelpunt. Een lage waarde betekent dat de banden vernauwen, een hoge waarde wijst erop dat ze verbreden. De breedte van deze banden is een meting van de volatiliteit. Smalle banden wijzen op een kleine trading range en dus een lage volatiliteit. Brede banden wijzen op een grote range en dus hoge volatiliteit.

De Projection Bands werden ontwikkeld door Mel Widner, Ph.D en werden in 1995 voor het eerst beschreven in zijn artikel in het tijdschrift ‘Technical Analysis of Stocks & Commodities’.

Zie ook Projection Bands en Projection Oscillator.

 

Relative Volatility Index

De Relative Volatility Index (RVI) is gebaseerd op de Relative Strength Index (RSI). De RSI maakt gebruik van de gemiddelde verandering van de prijs terwijl de RVI gebruik maakt van een Standard Deviation van de prijs over 9 periodes.

De RVI is een herziening van de originele RVI. De originele versie van de RVI wordt berekend aan de hand van de slotkoers. De herziene versie wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de originele RVI van de hoogste koers en de originele RVI van de laagste koers.

De RVI is een volatiliteitsindicator die ontwikkeld werd als aanvulling op en bevestiging van momentumindicatoren. Indien u de RVI gebruikt ter bevestiging van andere signalen, koop dan enkel wanneer de RVI boven 50 is en verkoop enkel wanneer deze zich onder 50 bevindt. Sluit uw long positie wanneer de RVI onder 40 duikt en uw short positie indien de RVI boven 60 stijgt.

De Relative Volatility Index werd ontwikkeld door Donald Dorsey en werd in 1993 beschreven in zijn artikel in het tijdschrift ‘Technical Analysis of Stocks & Commodities’. In 1995 verscheen in ditzelfde tijdschrift een artikel over de herziene versie van de RVI.

 

Vertical Horizontal Filter (VHF)

De Vertical Horizontal Filter geeft aan of een aandeel zich al dan niet in een trend bevindt. Wanneer de VHF stijgt, wijst dit op de vorming van een trend. Hoge waarden van de VHF wijzen op een sterke trend. Indien de VHF daalt, wijst dit op een mogelijk einde van de trend. Extreem lage waarden van de VHF wijzen erop dat er mogelijk een nieuwe trend begint.

De Vertical Horizontal Filter werd ontwikkeld door Adam White en werd in 1991 beschreven in zijn artikel in ‘Futures Magazine’.

 

 

 

Vragen?

Hoe kunnen we je helpen? Het is ons vak en we vinden het boeiend om erover te praten.