B) WM: Vaste Waarden 5/6

TransStock > Fundamentele analyse > B) WM: Vaste Waarden 5/6
11. Return On Invested Capital (ROIC)

door Jacques Collin

Ook ROIC kan verschillende zaken betekenen voor verschillende analisten. Niet enkel omdat “kapitaal” een ietwat vage term is maar ook omdat tevens het naamwoord”Invested” de zaken nog gecompliceerder maakt.
Bovendien is het geen waarde die men als dusdanig terugvindt in de financiële bedrijfsverslagen. ROIC is vergelijkbaar met de ROE (Return on Equity), maar dan veel efficienter. De ROE houdt in de noemer enkel rekening met het Eigen Vermogen, maar het probleem is dat niet enkel, onder bepaalde omstandigheden, sommige schulden moeten worden aangezien als bijkomend kapitaal in gebruik door de aandeelhouders, maar dat bovendien geen rekening wordt gehouden met de gebruikte verhoudingEV/Schulden om het gegeven rendement te behalen.

We trachten dus hiermede geen rekening te houden, noch met eventuele rendementsdistorties te wijten aan allerhande boekhoudkundige ingrepen.
Hierboven hebben we reeds gesteld dat ROIC staat voor de verhouding NOPAT/IC en beide termen werden hierboven al uitvoerig besproken. ROIC is niet enkel de basis van EVA, maar ook een buitengewoon nuttige en fundamentele indicator voor het evalueren van de bedrijfskwaliteit.

Algemeen gesproken zijn bedrijven met een hogere ROIC meer waardevol. Hij is wel niet zaligmakend, maar is alleszins veel efficiënter dan bvb. De WPA of de Nettowinst. Maar ook hier is het niet enkele de grootte die telt, maar vooral de trend. Een dalende ROIC kan een voorteken zijn dat het bedrijf onderhevig is aan zware competitie terwijl een stijgende ROIC er daarentegen op kan wijzen dat het bedrijf er in is geslaagd de competitie te distanciëren of zijn kapitaal efficiënter te gebruiken.

Maar ondanks zijn belang, krijgt de ROIC niet dezelfde pers als bvb. KW,ROE en WPA. De voornaamste reden hiervoor is uiteraard dat hij, zoals al gezegd, niet onmiddellijk kan worden afgelezen vanuit de financiële rapporten. Maar hij is desondanks populair omdat hij tracht de essentie te meten van wat een bedrijf moet doen: van een euro meer dan een euro maken.Met andere woorden: het cash-voor-cash rendement.

Maar de ROIC is het nuttigst (zie formule 2) wanneer hij gemeten wordt ten opzichte van de WACC. Is ROIC groter dan WACC betekent dit immers dat het bedrijf meer verdient dan de kapitaalkosten en dus waarde creëert (EVA positief). Anders vernietigt het waarde (EVA negatief). Het verschil tussen ROIC en WACC wordt de “ROIC-WACC spreiding” of de economische winst genoemd en is een van de belangrijkste waarderingsinstrumenten in de aandelenanalyse.

Beleggers doen er beter aan om aandelen op te sporen met een goede ROIC-WACC spreiding dan met een goede WPA of ROA. Bovendien hebben studies aangetoond dat aandelenprijzen en spreiding een hoge graad van correlatie vertonen en dat niet de winsten maar EVA de waarde van een bedrijf bepalen. WPA, noch ROA vertellen immers niets over de gemaakte kosten om de winsten of rendementen te bekomen.

Jacques COLLIN