Open Interest

TransStock > Technische analyse > Open Interest
Herrick Payoff Index
On Balance Open Interest
Open Interest / Open Interest Exponential
Herrick Payoff Index (HPI)

De Herrick Payoff Index meet de geldstromen in en uit futurecontracten en is onder andere gebaseerd op volume en Open Interest.

Waarden boven 0 wijzen erop dat er geld naar de futurecontracten stroomt (bullish). Negatieve waarden duiden erop dat men geld uit de futurecontracten haalt (bearish). Om de HPI te handelen, kijkt u best naar divergentie met de prijs.

De Herrick Payoff Index werd ontwikkeld door John Herrick.

 

On Balance Open Interest (OBOI)

De On Balance Open Interest is het verschil van de opwaartse Open Interest en de neerwaartse Open Interest over een periode van x dagen.

De berekening is gebaseerd op het On Balance Volume (OBV). Wanneer de slotkoers hoger is dan de vorige slotkoers dan wordt de Open Interest toegevoegd aan het totaal. Is de slotkoers lager dan de dan de vorige slotkoers dan wordt de Open Interest van het totaal afgetrokken. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een voortschrijdend totaal in plaats van een  cumulatief totaal. Dit houdt in dat bij de berekening van de On Balance Open Interest enkel rekening gehouden wordt met de waarden van de voorbije x-aantal dagen.

 

Open Interest / Open Interest Exponential

Open Interest is het aantal open contracten van een bepaald future- of optiecontract. Een open contract kan een long of short contract zijn dat nog niet uitgeoefend, verstreken of komen te vervallen is. De Open Interest is feitelijk meer een soort van data dan een indicator.

Iets dat soms vergeten wordt, is dat een futurecontract altijd een koper en een verkoper heeft. Dit betekent dat één eenheid Open Interest altijd twee personen inhoudt; een koper en een verkoper.

De Open Interest stijgt wanneer een koper en verkoper een nieuw contract creëren. Dit gebeurt wanneer de koper een long positie aangaat en de verkoper een short positie. De Open Interest daalt wanneer de koper en verkoper bestaande contracten beëindigen. Dit gebeurt wanneer de koper een bestaande long positie verkoopt en wanneer de verkoper zijn bestaande short positie dekt.

Interpretatie:

In feite toont de Open Interest op zichzelf enkel de liquiditeit van een specifiek contract of een specifieke markt. Wanneer men echter de volumes gaat analyseren en dit combineert met de Open Interest, dan geeft dit aanwijzingen over de geldstromen in of uit de markt.

Stijgende volumes en een stijgende Open Interest bevestigen de richting van de huidige trend. Dalende volumes en een dalende Open Interest maken u duidelijk dat het einde van de huidige trend nabij is.

 

 

 

Vragen?

Hoe kunnen we je helpen? Het is ons vak en we vinden het boeiend om erover te praten.