B) WM: Vaste Waarden 3/6

TransStock > Fundamentele analyse > B) WM: Vaste Waarden 3/6
9. NOPAT of NOWAK

door Jacques Collin

Algemeen genomen is het NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) gelijk aan de winst afkomstig van de operationele activiteiten na aftrek van belastingen, maar vóór de financiële kosten en niet-cash items. Dit kan uiteraard aanleiding geven tot verschillende interpretaties.

De hierna volgende definitie is de eenvoudigste en de meest gebruikte: het nettobedrijfsresultaat [(ook benaamd als bedrijfswinst, operationele resultaat of EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)], vermeerderd met de goodwill-afschrijvingen en verminderd met de hierover te betalen vennootschapsbelasting. Dit is dus de belasting die zou betaald moeten worden indien de onderneming geen schulden zou hebben.
Blijft derhalve over: een bedrijfsresultaat waarbij geen rekening wordt gehouden met de zogenaamde financiële hefboom die optreedt wanneer een onderneming zich ook financiert met vreemd vermogen. We kijken met andere woorden naar de zuivere winststerkte van een bedrijf vooraleer de gemaakte beslissingen om het bedrijf te financieren in rekening worden gebracht.

NOPAT is zowat de beste maatstaf om de cash te meten die werd gegenereerd door de operationele bedrijfsactiviteiten. Het is beter dan het netto inkomen omdat het geacht wordt alle posten uit te sluiten die in nature niet-operationeel zijn zoals opbrengst van geldbeleggingen, financiële kosten (renteafbetalingen), goodwill-afschrijvingen, uitzonderlijke kosten/opbrengsten enz.

De exacte NOPAT focust dus maximaal op operaties wat dan ook de reden is waarom het een betere maatstaf is dan de nettowinst of de K/W. Men belegt in de eerste plaats immers niet in bedrijven omwille van hun vermogen om investeringswinst te genereren, maar wel omwille van de winstgevendheid van de kernoperaties. Maar voor de gewone belegger stellen de gegeven definities wel problemen.

Niet alleen zijn de werkelijke af te trekken of bij te tellen posten niet steeds juist te bepalen en meestal niet als dusdanig terug te vinden in balans of resultatenrekening (en moet men gaan snuffelen in de bijlagen ), maar daarenboven bestaan er twijfelgevallen zoals de juiste boekhoudkundige behandeling van bvb. Goodwill, publiciteitskosten, werknemersopleiding,O&O (Onderzoek en Ontwikkeling) of de ingehouden exces-cash.
Daarom beperkt de niet-specialist zich algemeen tot de allereenvoudigste vorm van de NOPAT die zo dicht mogelijk de realiteit zou moeten benaderen, namelijk de hierboven gegeven definitie:

NOPAT = (Bedrijfswinst + Goodwill-afschrijving*) x (1-T) (T=Vennootschapsbelasting = 34%) (6)

In verband met de goodwillafschrijving wensen sommigen dit onderdeel, voor zover het bedrag ervan kan worden gevonden in de afschrijvingstabel, te verwijderen uit de bedrijfskosten. Omdat de afschrijvingsplannen zo verschillend kunnen zijn van bedrijf tot bedrijf, waardoor een vertekening van het resultaat kan optreden, en het bovendien gaat om een niet-cashkost die stoelt op een arbitraire boekhoudkundige keuze, wordt de afschrijving bij voorkeur niet als een bedrijfskost aangerekend

Jacques COLLIN

Nieuwsbrieven

 

Kalender

ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
01 mrt
Elke eerste woensdag van de maand kunt u deelnemen aan een gratis webinar "Om en Rond de beurs". Bespreking van interessante indexen, sectoren en aandelen. Tijdsduur [...]
15 mrt
Winstgevend beleggen op basis van technische analyse. Inhoud lessenreeks Deel 3 Dit is het derde deel van een driedelige lessenreeks 'Winstgevend beleggen op basis van [...]
Events on 01/03/2023
01 mrt
1 mrt 23
Averbode (Online)
Events on 15/03/2023