Markt Indicatoren
D-Z

TransStock > Technische analyse > Markt Indicatoren
D-Z
McClellan Oscillator
McClellan Summation
New Highs – New Lows (AvgRatio)
New Highs – New Lows (Absolute Breadth)
New Highs – New Lows (Cumulative)
New Highs – New Lows (Ratio)
Open-10 TRIN
Overbought/Oversold Indicator
STIX
Upside/Downside Ratio
Upside/Downside Volume
McClellan Oscillator

De McClellan Oscillator is het verschil tussen 2 exponentieel voortschrijdende gemiddelden van de Advance/Decline spread. Vaak wordt er 19 en 39 dagen gebruikt als periodes.

De waarden van de McClellan Oscillator bewegen rond het nulpunt en variëren meestal van -100 tot +100. Waarden boven +70 wijzen op een overgekochte markt, waarden onder de -70 op een oververkochte markt. Waarden boven +100 of onder -100 wijzen op een voortzetting van de huidige trend. Snijdingen met het nulpunt geven aan- en verkoopsignalen.

De McClellan Oscillator en de McClellan Summation werden ontwikkeld door Sherman en Marian McClellan.

 

McClellan Summation

De McClellan Summation is een cumulatief totaal van de McClellan Oscillator. De interpretatie is hetzelfde als die van de McClellan Oscillator, maar in tegenstelling tot de Oscillator geeft de Summation langetermijn trends weer.

Indien de McClellan Summation waarden onder -1300 weergeeft, duidt dit op een bodemvorming in de markt. Wanneer de McClellan Summation boven +1600 komt, wijst dit op een mogelijke top van de markt. Waarden boven +1900 wijzen op een sterke bull-markt.

De McClellan Oscillator en de McClellan Summation werden ontwikkeld door Sherman en Marian McClellan.

 

New Highs – New Lows (AvgRatio)

De New Highs – New Lows (AvgRatio) indicator geeft het aantal New Highs weer als een percentage van het totaal aantal New Highs en New Lows binnen een index.

De waarden van de New Highs – New Lows indicator schommelen van 0 tot 100. Aangezien deze indicator niet cumulatief is, wordt er vaak een voortschrijdend gemiddelde aan toegevoegd om een beter beeld te verkrijgen.

 

New Highs – New Lows (Absolute Breadth)

De Absolute Breadth Index on New Highs – New Lows is de absolute waarde van het verschil tussen het aantal New Highs en het aantal New Lows. De waarden van deze indicator zijn steeds positief.

 

New Highs – New Lows (Cumulative)

De New Highs – New Lows Cumulative indicator is een langetermijn momentum indicator. Hij geeft het cumulatieve totaal weer van het verschil tussen het aantal New Highs en het aantal New Lows, meestal op basis van 52 weken.

De indicator beweegt meestal in dezelfde richting als de belangrijkste indexen en zorgt op deze manier voor een bevestiging van de huidige trend. Indien de indicator en de markt in tegengestelde richtingen bewegen, wijst dit om een mogelijke trendommekeer.

De interpretatie van de New Highs – New Lows Cumulative is vergelijkbaar met de Advance/Decline Line. Wanneer een nieuwe markttop of een stijging niet bevestigd wordt door een nieuwe high van de indicator, wijst dit op een mogelijke verzwakking van de markt. Omgekeerd geldt dit ook; een dalende markt en een stijgende New Highs – New Lows Cumulative wijst op een mogelijke heropleving van de markt.

 

New Highs – New Lows (Ratio)

De New Highs – New Lows Ratio geeft dagelijks het verschil weer tussen het aantal New Highs en het aantal New Lows, meestal op basis van 52 weken.

Indien de New Highs – New Low Ratio hoge waarden vertoont, betekent dit dat er veel New Highs worden gemaakt in vergelijking met de New Lows. Waarden onder nul duiden op een hoog aantal New Lows in vergelijking met de New Highs.

 

Open-10 TRIN

De Open-10 TRIN indicator is een variatie op de TRIN.

Enig verschil is dat de Open-10 TRIN indicator een 10-daagse voortschrijdende som van onderstaande waarden gebruikt. De interpretatie is identiek aan deze van de TRIN. De Open-10 TRIN indicator is ook bekend als de Open Trading Index.

TRIN = (aantal stijgers/aantal dalers) / (volume stijgers/ volume dalers)

 

Overbought/Oversold Indicator

De Overbought/Oversold indicator is een 10-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de Advance/Decline Spread.

Waarden boven +200 worden beschouwd als bearish, waarden onder -200 als bullish. Wanneer de indicator onder +200 daalt, ontstaat er een verkoopsignaal. Als de indicator boven -200 stijgt, ontstaat er een koopsignaal. Waarden rond het nulpunt wijzen op een vlakke markt.

 

STIX

De STIX (Short Term IndeX) is een korte termijn marktindicator. De STIX wordt berekend door een 21-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde te nemen van de Advance/Decline ratio.

Waarden boven 50 wijzen erop dat er meer dalende dan stijgende waarden zijn binnen een index of markt. Waarden onder 50 wijzen op het omgekeerde. Indien de STIX stijgt boven 56 duidt dit op een overgekochte markt, waarden boven de 58 wijzen op een extreem overgekochte markt. Een STIX-waarde onder 45 betekent dat de markt oververkocht is, waarden onder 42 wijzen op een extreem oververkochte markt.

 

Upside/Downside Ratio

De Upside/Downside Ratio is de verhouding tussen het opwaartse volume en het neerwaartse volume.

Waarden boven 1 wijzen erop dat het opwaartse volume (volume van de stijgende waarden) groter is dan het neerwaartse volume (volume van de dalende waarden). Een waarde van 1 betekent dat er een evenwicht is tussen beide volumes. Hoge waarden wijzen erop dat de markt mogelijk overgekocht is, terwijl lage waarden erop wijzen dat de markt mogelijk oververkocht is.

De Upside/Downside Ratio wordt vaak uitgebreid met een voortschrijdend gemiddelde om langetermijn trends weer te geven.

 

Upside/Downside Volume

De Upside/Downside Volume indicator is het verschil tussen het opwaartse volume en het neerwaartse volume.

De waarden bewegen rond het nulpunt (=evenwicht). Snijdingen van het Upside/Downside Volume met de nullijn geven aan- en verkoopsignalen. Deze indicator is ook waardevol om de volumes van meerdere dagen met elkaar te vergelijken.

 

 

Vragen?

Hoe kunnen we je helpen? Het is ons vak en we vinden het boeiend om erover te praten.