Navigeren naar winst: de kracht van sectoranalyse!

TransStock > Analyse > Navigeren naar winst: de kracht van sectoranalyse!

Welkom terug bij onze reeks over beleggingsstrategieën.
Na het analyseren van indexen, richten we ons nu op de dynamische wereld van de sectoren.

Heeft u ondertussen een aantal indexen vergeleken, met speciale aandacht voor:

  • De prestaties over verschillende perioden.
  • De relatie van de recentste slotkoers met zijn bodems en toppen.
  • De weging van de verschillende componenten in een index.

Is het u opgevallen dat markten zoals India, Indonesië en Japan momenteel het best presteren?

 

Volgende stap: Strategische sectorkeuze

Diversificatie is cruciaal, maar let op voor over-diversificatie want dit kan uw rendement beperken. Focus op het investeren in enkele sterke sectoren.
Maak een overzicht van sector-indexen of ETF’s en hun prestaties over diverse perioden.
Let vooral op korte termijn verschuivingen, die vaak de eerste signalen van verandering zijn.

1) Relatieve sterkte als kompas

Een effectieve methode om de kracht van een sector te bepalen, is door deze te vergelijken met een betrouwbare benchmark. Dit werkt beter dan een tabel.  Relatieve prestatieanalyse helpt u sectoren te identificeren die beter presteren dan de marktgemiddelden.

De weekkoersen van: Stoxx 600 Vastgoed, EuroStoxx 600, Stoxx 600 Olie en Gas.

 

Op het eerste zicht daalt vastgoed, beweegt de index zijdelings en stijgt olie & gas.
Maar door de prestaties onderling te vergelijken en zowel op korte als op lange termijn krijgt u pas een correct beeld.

De 7 sterkste sectoren over de voorbije 3 maanden

Op bovenstaande grafiek is de recente hausse van de vastgoedsector duidelijk zichtbaar.
Deze sector presteert merkbaar beter dan de benchmark. Naast vastgoed zijn technologie, bouw, media, financiële diensten, industrie en industriële goederen en diensten de meest interessante sectoren.  Sinds 13 november presteren deze sectoren veel beter dan de beursindex.

De overige 15 sectoren binnen de EuroStoxx 600 beursindex ‘beperken’ in feite de stijgende trend van deze benchmark en zijn daarom minder interessant.

 

2) Sectortiming via technische analyse

Vervolgens zoomt u in en past u de basisregels van technische analyse toe op de relatieve sterktegrafiek.  Ik denk dan aan het identificeren van steun- en weerstandszones en het tekenen van trendlijnen.  Dit verbetert namelijk uw timing voor aan- en verkoop! 

 

Olie en gas versus vastgoed

Op bovenstaand voorbeeld mag vastgoed niet meer onder de rode steunzone.
Oil & Gas: Een doorbraak door de groene steunzone duidt op een significante verandering.

 

Conclusie en vooruitblik:

Uit deze analyse op de EuroStoxx 600 blijkt dat, ondanks recente verschuivingen, de technologiesector de sterkste positie inneemt met een prestatie van 10% boven de benchmark.

Dit suggereert dat investeren in technologie nog steeds een slimme zet is.
De zeven sterkste sectoren doen het 4 tot 10 procent beter dan de index (+4%) over drie maanden.
Dat is een verschil van 16 tot 40 procent op jaarbasis.
Investeren in die sectoren verhoogt daarom uw slaagkans aanzienlijk.

In het volgende deel zetten we koers naar individuele aandelen en hun rol binnen deze sectoren. Blijf ons volgen in 2024 voor meer inzicht en begeleiding op uw beleggingsreis.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2024!

 


Print Friendly, PDF & Email

 

Paul Gins
Over de auteur

The trend is your friend