Een plan helpt u consequent en rendabel te beleggen

TransStock > Analyse > Een plan helpt u consequent en rendabel te beleggen

In een vorige bijdrage sprak ik over een beleggingsplan en ging het artikel ook over de Belgische portefeuillemaatschappij Sofina. Ik had het enerzijds over emoties en anderzijds over ‘let your profits run and cut your losses’.

Het voorgestelde plan in die bijdrage was toegewezen aan de lange termijnbelegger voor een portefeuille met opwaarts gerichte trendaandelen.

Aan de hand van back-testing was het duidelijk dat handelen op basis van een gemiddelde niet volstaat.   De combinatie met de Trix indicator gaf wel mooie resultaten.

Het systeem hield geen rekening met het beurssentiment, noch met de sterkte van sectoren.

Ik citeer: “In een nieuwe bijdrage vertel ik hoe u dat soort parameters toevoegt…”

 

Beleggingsplan

De laatste bijdrage omtrent de goudprijs kreeg voorrang.  Ik ga nu verder met de materie omtrent het beleggingsplan.

De opbouw van een beleggingsplan kent in feite drie etages:

  • Het technische trading systeem – waarvan u vorige keer een voorbeeld zag
  • Het juiste systeem op het juiste moment
  • Gezond kapitaalbeheer

 

Gezond kapitaalbeheer

Onderdeel van het gezond kapitaalbeheer is de jaarlijkse verdeling en allocatie van uw vermogen.
Wat is voor u een gezonde spreiding? Voor hoeveel procent van uw vermogen is risico verantwoord? Een berekening die elke investeerder voor zich moet maken om elk beursjaar comfortabel, zonder stress en met goede voornemens te starten.

Uw aandelenschijf is daarom niet van 1 januari tot 31 december daadwerkelijk geïnvesteerd.  Investeer enkel tijdens een gunstig beursklimaat want dan is uw slaagkans het grootst.

In een andere bijdrage leg ik uit hoe u het beursklimaat meet en leg ik uit dat mediaberichten beleggers op het verkeerde pad brengen.

 

Het juiste systeem op het juiste moment

Een technisch trading systeem dat steeds werkt bestaat niet.  Zo kunt u een systeem maken dat het voortreffelijk doet op aandelen maar dat er niets van bakt op de Bitcoin-markt.

Ook kan uw systeem goed werken op de vastgoedsector en niet op de technologiesector. Uw gekozen methodes, indicatoren en parameters zijn bepalend voor elke soort belegging.

Zo werkt de Trix indicator goed op aandelen in trend en counter-trend.  Hoe sterker de trend hoe beter.  Maar op aandelen die zijwaarts bewegen krijgt u met de Trix te veel aan- en verkoopsignalen.

Bij de opmaak van uw technisch systeem kiest u tussen Trend, Counter-trend (=neerwaarts) of trendloosheid (=zijwaarts).  In deze bijdrage wens ik enkel aandelen in een opwaartse trend.

 

Scannen op aandelen in een opwaartse trend

Vervolgens kies ik de beurs en ik focus mij deze keer op de Amerikaanse beurs.

Amex, Nyse en Nasdaq zijn goed voor 5210 aandelen.

Ik stel drie voorwaarden die rekening houden met mijn vorige trading strategie:

De Trix (39) moet positief zijn

De Trix (39) moet minstens 14 dagen stijgen

De Trix (39) ligt boven zijn seingever van 9 dagen.

Resultaat na het scannen: 702 aandelen voldoen aan de voorwaarden.  Het resultaat is veel te groot.

Ik stel een 4de voorwaarde: het aandeel noteert op maximum 3% van zijn top (periode=1 jaar).

Resultaat = Nog 370 aandelen komen in aanmerking en dat is onbegonnen werk.

 

Keuze beperken

Verkiest u een aandeel dat stijgt vanwege een interessant bericht?  Mogelijke overname? Nieuwe ontginning? Beloftevol product?  De kans is groot dat er zo een paar tussen zitten… Of verkiest u een sterk aandeel dat mee in het zog van een ganse sector sterk opveert.

Met de tweede keuze is uw slaagkans veel groter en investeert u niet in een aandeel dat misschien gestegen is vanwege hoge verwachtingen, die het misschien nadien niet kan waarmaken.

U investeert dus in aandelen die deel uitmaken van een sector.  Een sector waarvan de meerderheid van aandelen beter presteert dan andere sectoren.

Bovenstaand plaatje toont de sterkte van de negen voornaamste sectoren op de beurs van Amerika.

De voorbije weken ziet u winstnemingen op zowat alle sectoren.

Enkel de sector technologie (XLK) is momenteel opvallend sterk.  Mocht de beurs na deze beperkte correctie herpakken dan zit technologie op de eerste rij.

Bijgevolg beperkt ik mij met dezelfde strategie van hierboven tot de sector technologie.

Resultaat = Slechts 7 aandelen voldoen nu aan mijn criteria en daarmee kan ik aan de slag.

Het aandeel Intuit(Nasdaq) zit in een mooie opwaartse trend.
Het aandeel maakt bovendien een nieuwe top terwijl de Nasdaq nog onder zijn top van maart 2021 noteert.

Indien mogelijk doet u best regelmatig een gelijkaardige analyse en dan zijn uitbraken zoals in september 2020 tijdig zichtbaar.

Bij aankoop, behoud ik mijn positie zolang het aandeel niet onder zijn laatste low sluit (rode streepje op de grafiek) en zolang de Trix indicator positief blijft.

 

Besluit
  • Het technisch trading systeem dat deel uitmaakt van uw trading plan, wordt nu beter ondersteund.
  • U koopt niet enkel aandelen die technisch sterk presteren maar aandelen die deel uitmaken van een sterke groep aandelen op de beurs.
  • Dankzij deze aanpak kiest u voor aandelen in een opwaarts gerichte trend. (Top op maximum 3%). Onbetrouwbare signalen van de Trix-indicator tijdens zijdelingse bewegingen zijn daarmee zo goed als uitgesloten.  Het volgend Trix-verkoopsignaal verwittigt omtrent een mogelijke trendkeer.

En tenslotte is de keuze van Amerika ook slim want de beurzen binnen Europa presteren nog steeds ondermaats…


Print Friendly, PDF & Email

Om en Rond de Beurs

Maandag 7 juni 2021 om 20u00

Om en Rond de Beurs

Woensdag 16 juni 2021 om 20u00
Paul Gins
Over de auteur

The trend is your friend

Laat een reactie achter