Een Jan-kordaat!

TransStock > Analyse > Een Jan-kordaat!

Na de aankoop van een beloftevol aandeel volgt een stijging of een daling.
De koers gaat dus naar boven of naar beneden en bijgevolg is het eenvoudig om u op die twee mogelijke scenario’s voor te bereiden.
De praktijk leert ons echter dat deze scenario’s pas veel later in overweging worden genomen.

Het verkoopmoment is voor velen een harde taak!

 • Een korte termijnbelegger op zoek naar snelle winsten heeft doorgaans wél een methode om posities snel en tijdig te sluiten want dit type belegger hecht minder belang aan trend en trendloosheid.
 • Een lange termijnbelegger daarentegen haalt de grootste winsten uit een trendbeweging en laat zich doorgaans leiden door… zijn gevoel om te verkopen.
  Na verkoop is diezelfde belegger wél streng met zichzelf!
  “Ik heb té vroeg verkocht!” of “Ik heb té laat verkocht!

Voldoende reden om stil te staan bij een beleggingsmethode waarbij uitstappen kordaat bepaald wordt.

 

Via een procentuele stoploss

Via het stop loss-systeem mag de koers maximaal x-procent corrigeren na een recente top.
Corrigeert de koers feller dan het door uw gekozen percentage dan sluit u de positie.
U kiest bij die aanpak het percentage en u bepaalt hoe lang die top in het verleden mag liggen.

Ook bij uw bank of broker kunt u dit soort trailing stop bepalen.  Dit systeem houdt echter geen rekening met het koersniveau van het aandeel en met de volatiliteit van het aandeel of van de markt.  Zo corrigeert een aandeel rond 5 euro sneller 5% dan een aandeel rond 100 euro.
U wordt bij de procentuele stop loss snel uitgestopt bij kleinere aandelen, bij volatielere aandelen en bij een volatielere markt.

 

Via een gemiddelde

In plaats van een vast percentage kunt u ook een gemiddelde als trigger gebruiken.
U kiest de periode en een bepaald soort gemiddelde.

 

Periode kiezen

Het gemiddelde over 1 maand (22 dagen) ligt bij een stijgend aandeel hoger dan het gemiddelde over vijf maanden (100 dagen).  Met een periode van vijf maanden geeft u dus meer ‘ruimte’.
Hoe hoger de periode hoe groter de ruimte of hoe groter de potentiële correctie.

 

Soorten gemiddelden

U kunt de gemiddelden indelen in twee groepen:

 • Gemiddelden die berekend worden louter op basis van slotkoersen en het gewicht van deze slotkoersen in functie van tijd zoals SMA, EMA, DEMA, TEMA… (*)
 • Gemiddelden die ook berekend worden met behulp van slotkoersen en tevens rekening houden met adaptieve parameters zoals KAMA, TillSon, TSMA, VYDIA, VAMA..(*)
  Deze groep past zich aan in functie van bepaalde omstandigheden en ze houdt bijvoorbeeld rekening met: volatiliteit, volume, regressie, gecorrigeerde koersdata, e.a.
 
Functies van het gemiddelde

Het gemiddelde wordt gebruikt om de dagelijkse beweging van de koers te filteren.  Dankzij die filter wordt de richting van de koerstrend duidelijk weergegeven op de grafiek.

De afstand tussen de slotkoers en zijn gemiddelde is belangrijk.

 • Keert de koers onder zijn gemiddelde dan stopt de stijging van het gemiddelde.
 • Daalt de koers verder dan start ook de daling van het gemiddelde.
 • Dit triggert een verkoopsignaal en het is dat signaal dat u als stop gebruikt.

Naast het gebruik van 1 gemiddelde worden ook meerdere gemiddelden genomen.
Het snijden van meerdere gemiddelden kan ook als stop gebruikt worden.

 

Het rekenkundig gemiddelde (SMA)

Het rekenkundig gemiddelde is het meest eenvoudige en berekent de gemiddelde prijs over een gekozen periode. Neemt u 22 dagen dan komt dit ongeveer overeen met één beursmaand.
Bij de berekening worden de slotkoersen van de laatste 22 beursdagen met elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 22.
Grillige koersbewegingen worden dus als het ware uitgefilterd.  U bekomt een vloeiende lijn.

 

Het exponentieel gemiddelde (EMA)

Via een bepaalde formule geeft het exponentieel gemiddelde meer gewicht aan recentere koersdata waardoor het EMA sneller reageert op recente koersinformatie.

Op grafiek 1 ziet u één van de beste Europese aandelen op dit moment: Siemens Energy (Duitsland).
Tegelijk met de voornaamste Europese beursindexen had dit aandeel zijn bodem in oktober 2022.
U merkt dat de blauwe 22-daags-EMA sneller reageert dan de paarse 22-daags SMA.
Van december 2022 tot april 2023 beweegt dit gemiddelde naar de koers en zou u dit gemiddelde als stop gebruiken, dan sluit u uw positie na een stijging van 100%.

Een mooie winst en toch kan het beter.  U kon een veel langere periode kiezen om meer ruimte te krijgen maar dan kocht u ook veel later dan de bodem in oktober.

 

VIDYA

VIDYA staat voor Variable Index DYnamic Average en dit adaptief gemiddelde uit groep 2, werd ontwikkeld door de analist Tushar S. Chande.

Het is een exponentieel gemiddelde waarbij de volatiliteit van het aandeel een belangrijke rol speelt.

 • Beweegt het aandeel zijwaarts, dan is het verschil tussen de hoogste en laatste koers klein.
 • Bij een trendbeweging ziet u grote kaarsen en vergroot het verschil tussen de hoogste en de laagste koers.

Het is precies die volatiliteit, tussen kleine en grote dagen, dat door VIDYA gemeten wordt.
De zwarte lijn op grafiek 1 is het 22-daags VIDYA en u ziet de stijging vanaf november 2022.

In feite doet die niet veel onder aan het EMA of SMA en uiteraard kunt u voor aankoop een ander systeem gebruiken want deze bijdrage gaat over het verkopen van uw posities!

Controleer nu de echte kracht van de VIDYA!
Terwijl in december de klassieke gemiddelden naar de koers bewegen daalt de hellingshoek bij VIDYA! De volatiliteit vermindert waardoor het gemiddelde vertraagt.

Een gemiddelde zoals de VIDYA werkt dus adaptief en geeft het aandeel tijd.
De tijd die bij beleggers nodig is om hogere koersen ‘te aanvaarden’.

Terwijl er nog weinig kandidaten waren na 100% stijging is het in april wederom aanschuiven en wordt het aandeel 25% hoger geduwd.  Dankzij VIDYA vermijdt u een te vroege uitstap.

Ook de kleurwijziging methode geeft via de VIDYA krachtige en betrouwbare aan- en verkoopsignalen.  Op grafiek 2 ziet u links en rechts de opwaartse trend, middenin gescheiden door de rode neerwaartse trend.

 

Besluit

Het op voorhand vastleggen van een verkoopmethode is belangrijk.
Op die manier reageert u tijdig en consequent.
VIDYA biedt voordelen tegenover een procentuele stop en klassieke gemiddelden.
Ga best op onderzoek en kies de periode die bij uw beleggersprofiel past.

Voor aandelen in portefeuille bestaat volgende beurswijsheid:

 • The trend is your friend
 • Let your profits run

Precies om die reden is de VIDYA een geliefde tool voor een Jan-kordaat!

 

(*) SMA = rekenkundig gemiddelde /  EMA = exponentieel gemiddelde / DEMA = dubbel exonentieel gemiddelde / TEMA = Driedubbel exponentieel gemiddelde
KAMA = Kaufman’s aangepast gemiddelde / TillSon gemiddelde / TSMA = Time Series / VAMA = Volume gecorrigeerd gemiddelde.


Print Friendly, PDF & Email

 

Paul Gins
Over de auteur

The trend is your friend

Laat een reactie achter